Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
11.09.2012
Община Враца спечели проект по Оперативна програма „Административен капацитет”

         „Община Враца – ефективна, функционална, ефикасна администрация” е името на проекта, с който Общината спечели финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет”. Стойността на проекта е 171 543.81 лв., като сумата ще е безвъзмездна финансова помощ. По проекта ще бъде направен анализ на работата на администрацията на базата на правната уредба в българската държавна администрация и на международната практика. След анализа ще бъдат разработени вътрешни правила за подобряване на организацията на работа и на координацията в администрацията. В резултат на изпълнението на проекта се очаква подобряване в обслужването на клиентите, идентифициране на начините за намаляване на разходите и определяне на функциите и услугите, които могат да бъдат децентрализирани.

 

 

                                                                  Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”

#
# # # #