Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
11.09.2012
Започва строителството по водния цикъл на Враца

Кметът на Враца инж. Николай Иванов и Иван Мирински – управляващ ДЗЗД „ВМВ” днес подписаха договор за „Инжинеринг за реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води”. Договорът е в рамките на Интегрирания проект за воден цикъл на град Враца, финансиран от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на България чрез ОП „Околна среда 2007 – 2013”. „Днес е изключително важен ден за развитието на нашата община. Ден, в който подписваме първия договор от най-важната част от фазата за изпълнение на интегрирания проект за воден цикъл на Враца. Огромните усилия на Министерството на околната среда и водите, на Управляващия орган и Междинното звено на Оперативната програма „Околна среда”, на звеното за изпълнение на проекта към нашата община, на целия екип на общинска администрация дадоха своя резултат и от днес започва изпълнението на съществената част от проекта. Смятам, че всички колебания и условности, всички съмнения и притеснения, са зад гърба ни. Предстои ни много работа. Изключително тежка е фазата на конкретното изпълнение и управление на всеки проект, финансиран с европейски средства, но аз съм убеден, че с подкрепата на министерството на околната среда и с усилията на всички участващи в проекта, той ще бъде изпълнен качествено и в срок. Благодаря на всички. Да си пожелаем успех и „На добър час”!” – каза при подписването на договора кметът инж. Николай Иванов.

На подписването на договора присъстваха също Малина Крумова – ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”, инж. Петя Аврамова, председател на Общински съвет – Враца, заместник кметовете на града инж. Красимира Георгиева и Ангел Вълчев, Бойко Ничев – зам.-директор на „В и К” ООД, Марияна Рашева – директор на звеното за изпълнение на проекта в Община Враца, инженерът на проекта Жоао Перейра – „Консулгал – БГ – партнърс”,  Борислав Тафраджийски – управител на сдружение „Проджект-консултинг – Враца”, което отговаря за техническата помощ и представители на ДЗЗД „ВМВ”. „За мен е чест да присъствам днес на подписването на първия строителен договор по проекта и се надявам в най-скоро време да се подпишат и другите договори, които са в изпълнение на дейностите по проекта. Това е един важен за нас проект - важен за Оперативната програма и изключително важен за града. Пожелавам „На добър час” за изпълнението на пречиствателната станция. Ще продължите да имате нашата подкрепа – на Управляващия орган и на Междинното звено, защото това е изключително важен проект за цялата държава” – с тези думи се обърна към домакините и гостите Малина Крумова.

Консорциумът, който ще изпълнява договора, бе избран след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Състои се от три фирми -  „Водстрой 98”АД, „Велдер Инжинеринг” ООД и „Масс Арътма Системлери Иншаат Санаи ве Тиджарет” /Турция/. Стойността на договора е 15 777 158,85лева без ДДС. Срокът за изпълнение е до 36 месеца.

 

                                                                  Даниела Хитова,

                                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”

#
# # # #