Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
19.09.2012
В А Ж Н О! НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР. ВРАЦА” – ПЪТ І – 1 (Е-79)

        С решение на Министерски съвет № 674 от 14.08.2012 г. се отчуждават имоти и части от имоти, засягащи се от строителство на обект „Обходен път на гр. Враца” -  път І – 1 (Е-79) от км 0+000 до км 6+816.60,  находящи се в землищата на гр. Враца и с. Нефела, община Враца, област Враца.

        Сумата, определена като обезщетение на собствениците на имотите, е преведена по банкова сметка на областна администрация – Враца. Изплащането на обезщетенията ще се извърши от областния управител на област Враца, след представянето на необходимите документи.

        Подробна информация може да бъде получена в областна администрация – Враца, бул. „Демокрация” № 1 – Център за информация и административни услуги или на тел. 092/66-14-29.

 

 

 

                                                                  ОБЩИНА  ВРАЦА