Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
06.10.2008
Обществен съвет си избраха във Върбица

   По инициатива на кмета на община Враца инж. Тотю Младенов, в петък жителите на село Върбица избраха Обществен съвет, който да контролира дейността на кмета на селото Красимир Цеков. Изборът се проведе по време на общото събрание на селото в сградата на кметството, на което присъстваха кметът на община Враца инж. Тотю Младенов и секретарят на общината Пламен Кръстев.
   Пред около сто души кметът на село Върбица Красимир Цеков направи отчет за дейността си през изминалата година. На срещата жителите на селото повдигнаха редица наболели проблеми. Като сред тях се откроиха - честите аварии във водопреносната мрежа, зачестилите кражби в частните домове, липсата на подходяща сграда, в която децата, които пътуват за училище до съседното село Тишевица да изчакват автобуса през зимния период, липсата на сграда, в която да се събират младите хора, липса на пенсионерски клуб, както и липсата на диалог между кмета и хората в селото.
   Във тази връзка по инициатива на кмета на община Враца инж. Тотю Младенов на събранието беше гласуван и създаден Обществен съвет от петима членове, който да защитава интересите на жителите на село Върбица. Общественият съвет ще има право да изисква от кмета на Върбица отчет за дейностите и разходите, които се извършват в кметството След явно гласуване бяха избрани петима членове: Венци Иванов, Иван Маринов, Станка Петранова, Венко Николов, Пенка Манчева.
   От своя страна инж. Тотю Младенов пое няколко основни ангажимента: да бъде намерена спешно сграда, в която пътуващите ученици да изчакват автобуса, построяване на параклис в селото и допълнителни средства за ремонт на читалищната сграда.

   Справка на обекти в с. Върбица, включени в Програмата за капиталови разходи през 2008:

Ремонт на ЦДГ-Върбица.
Стойност по договор с ДДС- 9 966,00 лв.

Извършена Работа по НП „ОСПОЗ” – от 01.04 до 30.09.2008 г.
1. ул. „Петко Р. Славейков – 1600,00 кв.м.
2. ул. „Витоша” 1712, 00 кв.м.
3. ул. „Бузлуджа” -900,00кв.м.
4. ул. „Христо Смирненски”-1266,00 кв.м.
Общо 5478,00 кв.м
Направени водостоци със заустване -2 бр.
За горните обекти са вложени 732 тона трошен камък.
За горните дейности от община Враца са осигурени 16 436,99 лв.

#
# # # #