Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
06.10.2008
Община Враца получи сертификат за присъден кредитен рейтинг

Община Враца получи сертификат за присъден кредитен рейтинг

   Община Враца получи сертификат за присъден кредитен рейтинг от независимата сертифицираща организация „Българска агенция за кредитен рейтинг”. Оценката е извършена през месеците март, април и май тази година по заявка на Община Враца. Дългосрочния и краткосрочен рейтинг показват стабилна перспектива, но изложена пред риска неблагоприятни промени в икономическата среда да отслабят способността на Община Враца да посреща задълженията си. В дългосрочната рейтингова скала за оценка, Община Враца получи четвърта позиция (ВВВ-) по десетстепенната скала. Актуализацията на кредитния рейтинг се извършва ежегодно. „Целта на нашата финансова политика е да получим по-висока оценка догодина”, заяви кметът на община Враца инж. Тотю Младенов.
   Кредитният рейтинг е оценка за кредитоспособността на даден субект. Чрез присъждането на кредитен рейтинг се дава публична информация за степента на риск. Той е изключително полезен за всяка община, тъй като се посреща положително от финансови институции и инвеститори. В същото време тя е и доказателство за публичността и ефективността на местната власт.

#
# # # #