Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
06.10.2008
Проект КРОСС – Общи регионални възможности за сектора на МСП

На 30 септември 2008 г. в Калараш – Румъния беше подадена документацията по проектно предложение на Алианс Балкани, Община Враца и Федерация на работодателите в Област Олтения, Румъния по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. Проектното предложение е насочено към развитие на трансграничната бизнес инфраструктура и услуги, както и популяризиране образа на трансграничния регион в и извън границите му, чрез провеждане на анкети и интервюта сред МСП от двете страни на границата и изготвяне на промоционни материали и бизнес каталози за производството и услугите, които предлагат.

Името на проекта е КРОСС – Съвместни регионални възможности за сектора на МСП и е акроним, който е съставен от началните букви на думите в заглавието на проекта на английски език.

Главната цел на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. е да направи възможно трансграничното сътрудничество, като сближава различните участници - хора, икономически участници и общности, за да се оползотворят по-добре възможностите, които предлага съвместното развитие на трансграничния регион.  Поканата за предложения бе предназначена за т. нар. „меки мерки”, т. е. неинвестиционни проекти: планове, програми, стратегии, проучвания, анализи, организиране на събития, обучения, свързани с идентифициране, генериране и подготовка на съвместни проекти по програмата.

Зам.-кмет - Тони Милева
Дирекция «Развитие на гражданското общество,
 туризъм, спорт и оперативни програми»

#
# # # #