начало » Новини
08.10.2012
Община Враца работи над нови проекти

         На 12 октомври в градската концертна зала във Враца ще се проведе обществено обсъждане на списъка с обекти, които да бъдат включени в проект на Община Враца по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. Предложените обекти са от градската среда, културната и образователната инфраструктура. Безвъзмездната финансова помощ за този проект ще се предоставя по схема "В подкрепа за следващия програмен период".

Пет нови проектни предложения подготвя общинската администрация. С тях ще се кандидатства по оперативните програми „Регионално развитие” и „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., по Националната схема за зелени инвестиции и Регионалния план за трудова активност на младежта. По оперативната програма „Регионално развитие” проектите са по две схеми – „В подкрепа за следващия програмен период” и „Зелена и достъпна градска среда”. По схемата „Зелена и достъпна градска среда” максималният размер на безвъзмездната помощ е 5 милиона лева. Новопостъпили предложения за допълване на списъка с проекти по тази схема са за построяването на детска площадка в жк „Медковец” и за обновяване на обществения парк „Хижата”.

         До председателя на Общинския съвет във Враца ще бъде изпратено предложение за свикване на извънредно заседание в периода 15 – 18 октомври, на което да бъдат взети решения за ангажиментите на Община Враца във връзка с изпълнение на два  проекта.

 

                                                                  Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”