начало » Новини
15.10.2012
Проведе се публично обсъждане

Проведе се публично обсъждане

         На 12 октомври в градската концертна зала във Враца се проведе обществено обсъждане на списъка с обекти, които да бъдат включени в проекта на Община Враца по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период" - Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.  Срещата се ръководеше от инж. Красимира Георгиева - зам.-кмет по европейско финансиране и обществени поръчки. В обсъждането активно участваха Ангел Вълчев - зам.-кмет по устройство на територията, Красимир Богданов - зам.-кмет по образование, култура, спорт и туризъм, Иван Жеков - секретар на Община Враца, Малина Николова– зам.-председател на Общински съвет – Враца и председател на постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество, Татяна Василева – председател на постоянната комисия по образование към Общински съвет – Враца, Данаил Дилков – главен архитект на Община Враца, експерти от общинската администрация, граждани.

Обсъдиха се възможностите на Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "В подкрепа за следващия програмен период", която има за  цел да се предостави техническа помощ за генериране и подготовка на готови инвестиционни проекти за оперативна програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г.и да се подпомогнат местните органи в създаването на списък с готови за финансиране проекти, които да попадат в обхвата на зоните за въздействие, обект на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Враца. Най-голям интерес бе проявен към обновяването на пешеходните зони и възможностите за обособяването на зони за спортуване.

В процеса на дискусията се стигна до консенсус по отношение на идеите за проекти в областта на градската среда, културната и образователна инфраструктура.

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”