начало » Новини
29.10.2012
Откриха непълнолетни в питейни заведения през нощта

Във времето от 00 до 03 часа на 27 октомври се проведе съвместна проверка на питейните заведения в града от представители на общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, отдел „Закрила на детето” в Регионална дирекция „Социално подпомагане”,Районно управление „Полиция” и РЗИ. Проверени бяха четири питейни заведения. В тези часове в заведенията бяха открити седем непълнолетни, което е забранено от Закона за закрила на детето. „Децата бяха консултирани и предадени на родителите им. На един от собствениците на питейните заведения е съставен акт за нарушение на разпоредбите на Закона за закрила на детето и Наредбата за опазване на обществения ред в Община Враца. Разбира се, с тази проверка ние не можем да кажем, че проблемът с посещението на непълнолетни и малолетни в питейните заведения, в тези часове от денонощието, е разрешен. Нашето желание е тези проверки да се засилят. И превантивната работа на отговорните институции да доведе до снижаването до миминум на тези нарушения, защото животът, здравето и безопасността на нашите деца са най-важни. Лично аз, като председател на местната комисия ще настоявам регулярно да се провеждат такива проверки” – уточни зам.-кметът Красимир Богданов.

 

                                                                  Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”