начало » Новини
29.10.2012
Първа копка по проект „ИСКРА”

Първа копка на обектите по проект „ИСКРА - Иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи”  ще бъде направена на 3 ноември във Враца. По проекта ще бъдат изградени три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище. Първата копка ще бъде направена от министъра на труда и социалната политика Тотьо Младенов и кмета инж. Николай Иванов на терен, където ще се изгражда един от центровете за настаняване от семен тип. Стойността на скючения договор за този обект е 545 837 лева и ще бъде изпълнен от „Сдружение Враца-ОГ“ ДЗЗД, представлявано от Тодор Кръстев Топалски, със съдружници в обединението „Опал-94“ АД гр. Враца и „Генов Строй-продукт“ ЕООД  - Враца. Общата стойност на проекта „ИСКРА” е 2 594 184 лв.

 

                                                                  Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”