начало » Новини
29.10.2012
Подписват договора за подмяната на водопровода на Враца

         На 31 октомври в 11 ч. в заседателната зала на Община Враца кметът инж. Николай Иванов ще подпише договор за реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на Враца в рамките на прокта за водния цикъл на града. Стойността на договора е

30 399 899 лв. без ДДС. Избраният изпълнител е консорциумът „Воден цикъл 2011” ДЗЗД, в който влизат дружествата „Водстрой 98” АД, „Интегрирани пътни системи” АД и „Дар 55” ЕООД.

С изпълнението на проекта ще бъдат реконструирани 1 680 м главни колектори, ще се изградят нови второстепенни канализационни мрежи на Враца и квартал Кулата, чиято дължина е 6 553 и 5 977 м, ще се извърши реконструкция на второстепенната канализационна мрежа на Враца, с дължина 11 413 м. Новата канализация ще е с обща дължина 29 320 м. Ще бъдат реконструира и над 43 километра водопроводна мрежа. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 22 месеца и 12 месеца за отстраняване на дефекти.

 

                                                                  Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”