Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
13.11.2012
Предстои подписването на договор с „БКС” за снегопочистване на общинската пътна мрежа

         Ценовата оферта на „БКС – Враца” ЕООД за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа бе разгледана днес на заседание на петчленна комисия с председател зам.-кмета Ангел Вълчев. Фирмата единствена подаде документи за участие в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка. На заседанието присъства и управителят на дружеството Момчил Младенов. Комисията разгледа офертата, която освен цените на услугите включваше и подробен анализ на ценообразуването. Почистването на един километър сняг ще струва 11.57 лв. с ДДС, а опесъчаването и разпръскването на сол и химически вещества, заедно с материалите ще е на стойност 70 лв. с ДДС. Според условието на обществената поръчка, сумите, които Община Враца ще плати за двата зимни периода 2012/13 и 2013/14 г. са общо до 120 000 лв. Предстои подписването на договор между Община Враца и комуналното дружество. Управителят на „БКС – Враца” ЕООД обяви, че ще подготви необходимите документи за подписването на договора до края на седмицата.

  

                                                                  Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”

#
# # # #