Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
13.11.2012
Две фирми искат да доставят оборудването в бъдещия лъчелечебен център

         Проведе се първото заседание на комисията за отварянето на офертите в процедурата за доставка, монтаж и пускане в действие на медицинското оборудване на бъдещия лъчелечебен център към Комплексния онкологичен център във Враца. Заместник кметът инж. Красимира Георгиева е председател на седемчленната комисия, в която влизат също зам.-кметът Светозар Луканов, юрист и координатор по проекта от Община Враца и трима експерти от онкологичния център. Две фирми са подали оферти – „Консорциум Варинак” ДЗЗД, в който влизат „Варинак България” ЕООД и „В. О. С. С. Варинак продажби и обслужване на онкологични системи” АД – Турция, и „Вега медикал” ООД – София. Комисията публично отвори постъпилите оферти. Предстои на следващо заседание документите да бъдат разгледани и да се извърши оценка на офертите. На следващо публично заседание ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците. Датата на заседанието ще бъде обявена предварително на сайта на Община Враца.

         Проектът за изграждането и оборудването на лъчелечебния център е финансиран по ОП „Регионално развитие” и е на обща стойност над 6 милиона лева, като от тях над 907 000 лева е собственият принос на Община Враца.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”

#
# # # #