Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
16.11.2012
Днес Заместник-кметът на Община Враца г-н Светозар Луканов и Ръководствата на Синдикалните структири на КТ „ Подкрепа” и КНСБ във Враца,

Днес Заместник-кметът на Община Враца г-н Светозар Луканов и Ръководствата на Синдикалните структири на КТ „ Подкрепа” и КНСБ във Враца,

подписаха  Анекс към Колективен трудов договор на работниците и служителите от здравните кабинети в детските градини и училища, детските ясли, детските кухни и медицинските специалисти в яслените групи на ОДЗ на територията на общината.

         Промените са продиктувани от подписания на 09.08.2012 г. Колективен трудов договор в отрасъл „ Здравеопазване”.

В Анекса страните договориха:

         1. По-голям срок на предизвестие (от 2 на 3 месеца) при прекратяване на трудовите правоотношения по чл.328, ал.1, т.1,2 и 3 от Кодекса  на труда (т.е при закриване на предприятието; при закриване на част от предприятието или съкращение в щата; при намаляване обема на работа).

         2.Начална основна месечна работна заплата, съгл. чл.7 от КТД в отрасъл „ Здравеопазване”, която от 01.07.2012 г. е 480 лв., а от 01.01.2013 г. – 520 лв.

         3.Допълнителното трудово възнаграждение за всеки отработен нощен час или част от него се променя от 0,50 лв. на не по-малко от 1 лев.

         4.За времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя и се намира извън територията на предприятието в място, уговорено между тях се заплаща допълнително трудово възнаграждение за всеки час или част от него в размер не по-малък от 0,50 лв.

 

#
# # # #