Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
26.11.2012
Предстои подбор на кадри и потребители за социалната услуга „Помощ в дома”

            Община Враца подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекта „Социални услуги в домашна среда” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”. От общо подадени 216 проектни предложения са одобрени 166, като проектът на Община Враца е класиран на първо място, заедно с още една община. „Това е показател, че проектното предложение е било много добре обосновано” – коментира заместник кметът Светозар Луканов. Той припомни, че утвърденият бюджет на проекта е 246 947 лева, а продължителността му е 16 месеца, като от тях социални услуги ще бъдат предоставяни за една година. Предвижда се към Домашния социален патронаж, в рамките на общинското предприятие „Социални дейности” да се разкрие „Звено за социални услуги в домашна среда”. В него ще бъдат назначени двама специалисти по социални дейности, които ще координират дейността на 10 лични асистенти, 10 социални асистенти и 15 домашни санитари. Те ще оказват помощ и подкрепа на 60 врачани с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. „На 19 декември очакваме да получим авансов превод за дейността. Веднага след Нова година ще започне подборът на кадри и потребители, а през февруари очакваме да стане и реалният старт на новата социална услуга” – обобщи Светозар Луканов.

 

                                                                  Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”