Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
26.11.2012
Кметът отчита напредъка по водния цикъл

На 27 ноември кметът на община Враца инж. Николай Иванов, инж. Красимира Георгиева - зам. кмет по европейско финансиране и обществени поръчки и инж. Марияна Рашева - директор на Звеното за изпълнение на проекта за водния цикъл в Община Враца ще участват в Техническа среща в рамките на поредното заседание на Комитета за наблюдение  и логистика на ОП „Околна среда 2007-2013г.” На срещата ще се разглеждат проблемите на големите проекти, финансирани със средства от ЕС. Инж. Николай Иванов ще докладва за напредъка по Интегрирания проект за воден цикъл на Враца, който е най – големият проект в сектор „Води”. Отчетният период е юни-декември 2012 год. През този период се извършиха най-значителните действия по реалното стартиране на проекта. Бяха подписани два договора за строителство - „Инженеринг за реконструкция на ПСОВ гр. Враца” и „Реконструкция на градската В и К мрежа – Етап 1” и се финализира процедурата за избор на изпълнител на „Реконструкция на градската ВиК мрежа – Етап 2”, чиито договор ще се подпише на 5 декември 2012 г.

                                                                  Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”