начало » Новини
05.12.2012
Подписан е трети строителен договор по проекта за водния цикъл на Враца

Подписан е трети строителен договор по проекта за водния цикъл на Враца

            Трети строителен договор по проекта за водния цикъл на Враца бе подписан днес между кмета на общината инж. Николай Иванов и Милко Милков – упълномощен представител на фирмата „Понсстройинженеринг” ЕАД. Дружеството бе избрано за изпълнител на етап ІІ от рекострукцията на водопроводната и реконструкцията и удължаването на канализационната мрежа на Враца.  „Едни изключително сериозни усилия в рамките на тази година днес се увенчават с добър резултат. С подписването на този договор проектът за цялостна рекострукция на водопроводната и на канализационната мрежа и удължаването й, и реконструкция на пречиствателната станция, получава този ход в развитието си, който ще е решаващ за изпълнението му. Не беше никак лесно, преминахме през много трудности, но мисля че вече те са зад нас. Предстои не по-леката част от проекта – реалното изпълнение на строителството, което също ще е изключително ангажиращо. Аз съм убеден в успеха му, имайки предвид и свършената работа до момента, и подготовката и професионализма на всички, ангажирани с процеса. Искам още веднъж да благодаря на всички, които работиха за това да стигнем до днешния ден – на екипа на общинска администрация, на звеното за изпълнение на проекта, на нашите партньори от техническата помощ, чрез г-н Спиридон Александров благодаря на Министерството на околната среда и водите. Очаквам след две години и половина да се поздравим с един добре изпълнен голям европейски проект, който ще е от изключително значение за развитието на града, а същевременно ще докаже и капацитета на държавата ни успешно да управлява европейски пари” – каза при подписването на договора кметът инж. Николай Иванов. коментира Спиридон Александров,  представител на Управляващия орган по Оперативна програма „Околна среда” на МОСВ.

         Новоподписаният договор предвижда обновяване на 34 км водопроводна мрежа във Враца, включително част от магистралния водопровод за Мездра, реконструкция на три главни канализационни колектора с обща дължина над два км и обновяване на над два км второстепенна канализационна мрежа в града. Строителите ще трябва да изградят и почти три километра нова второстепенна канализационна мрежа във Враца и над 9 километра – в квартал Бистрец. В този етап на проекта е включено и изграждането на канализационна помпена станция в кв. Бистрец. Срокът за изпълнение е 28 месеца, от които 16 месеца за  строителство и 12 - за отстраняване на дефекти. Стойността на договора е 17 863 362 лв. без ДДС. „ С подписването на днешния договор интегрирания проект за воден цикъл на град Враца влиза в една необратима фаза – оттук нататък ви чака само строителство. Всички знаете, че в понеделник ще бъде направена и първата копка на етап І от изграждането на водоснабдителната и канализационна мрежа. Сега всички вие навлизате в най-сериозната фаза от проекта. Този проект беше съпроводен с много трудности. Извървя се сложен и дълъг път. Мога да кажа, че с предизвикателствата, които стояха пред този проект, не се е сблъсквал никой друг, но всичко завършва добре. Ние сме оптимисти и ще бъдем до вас през цялото време на изпълнението на проекта” - коментира Спиридон Александров,  представител на Управляващия орган по Оперативна програма „Околна среда” на МОСВ.

На церемонията присъстваха също заместник кметовете на община Враца инж. Красимира Георгиева и Ангел Вълчев, Ангел Престойски – преставител на асоциирания партньор по проекта „В и К” ООД, инж. Жоао Перейра – инженер на проекта, който отговаря за изпълнението, качеството, срока и законността на строителните работи и екипът от звеното за управление на проекта и инж. Марияна Рашева, директор на звеното за изпълнение на проекта.

 

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”