начало » Новини
06.12.2012
Изпълнителите на проекта за водния цикъл търсят партньори от Враца

Изпълнителите на проекта за водния цикъл търсят партньори от Враца

         Първа работна среща се проведе между двата консорциума „ВМВ” ДЗЗД и „Воден цикъл 2011” ДЗЗД, които ще извършват реконструкцията  на помпената станция и етап І от проекта за водния цикъл на Враца и представители на строителния бранш в града. Целта бе да започнат разговори за бъдещо взаимодействие между врачанския строителен бизнес и изпълнителите на тези два етапа от интегрирания проект за воден цикъл на Враца. По време на дискусията бе декларирана готовност и желание за съвместна работа за успешното изпълнение на проекта в интерес на града, включително от гледна точка на осигуряване на заетост в местните строителни фирми. Постигнато бе споразумение в следващите дни да се направят още работни срещи. На тях ще присъстват представители на местното ръководство на Камарата на строителите. Официалният старт на строителството по проекта за водния цикъл на Враца ще бъде даден на 10 декември.

 

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”