начало » Новини
07.12.2012
Правят нов подбор за социалните трапезарии

В община Враца продължава реализирането на националния проект „Обществени трапезарии”, финансиран от Фонд „Социална закрила” на МТСП с нов подбор на бенефициенти. Периодът, през който ще се предоставя услугата, е 01.01.2013 г. - 30.04.2013 г. Целта е да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община. Услугата предвижда ежемесечно контролиране на статуса на ползвателите, чрез съответните дирекции по компетенции. Съставени са комисия по подбор на бенефициенти, със заповед на кмета на Община Враца, която ще извърши подбора и комисия по разглеждане на жалби и сигнали.

От услугата ще се възползват 98 деца и лица, от следните целеви групи:

-               Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;

-               Лица, с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

-               Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии;

-               Скитащи и бездомни лица и деца;

Услугата ще се предоставя в стола на ул. „Стоян Заимов” №2 и стола на ул. „Екзарх Йосиф” № 75 във Враца.

Срок за подаване на документи: 17.12.2012 г. - 21.12.2012 г., от 8.00 до 12. 00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в стая № 21, етаж 1 в сградата на Община Враца.

Одобрените ще бъдат информирани своевременно, чрез списъци, поставени на таблата на Информационния център и двата стола, в които ще се реализира услугата.

     За повече информация - 092/62 45 81 – Мария Йорданова и 092/ 62 45 82 – Калин Диков.

                                                                 

 

 

Даниела Хитова,

                                                                                   гл. експерт „Връзки с обществеността”