начало » Новини
07.12.2012
Правят първа копка по водния цикъл

На 10 декември в 11 часа пред паметника на св. Софроний Врачански в гр. Враца ще се състои церемония за стартиране на строително-монтажните работи по първия обект по „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца”, договор № 58111-С065-256/ 21.12.2009г.

Първата копка е в изпълнение на договор за строителство с предмет „Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа – Етап 1“. Церемонията ще бъде открита от кмета на общината – инж. Николай Иванов.  В събитието ще вземат участие министърът на околната среда и водите Нона Караджова, министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, зам.-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, Ангел Престойски – управител на асоциирания партньор  „В и К” ООД - гр. Враца, Иван Мирински – управляващ консорциум "Воден цикъл 2011" ДЗЗД и др.

            Изпълнител на обществената поръчка е консорциума „Воден цикъл 2011” ДЗЗД. Стойността на договора за първия етап е 30 399 899 лв. без ДДС. Обхватът на работата включва обновяване на около 43 км водопроводна мрежа; реконструкция на два главни канализационни колектора (5 377 м) и обновяване на 11 413 м второстепенна канализационна мрежа на гр. Враца; изграждане на нова второстепенна канализационна мрежа в гр. Враца (6 553 м) и квартал Кулата (5 977 м), включително канализационна помпена станция кв. Кулата.

            Срокът за изпълнение на строителните дейности по договора е 22 месеца и 12 месеца са предвидени за отстраняване на дефекти.

 

            Проектът „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца” се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1. Oбщина Враца e бенефициент, а „В и К“ ООД гр. Враца – асоцииран партньор.

 

                                                                  Даниела Хитова,

                                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”