начало » Новини
10.12.2012
Трима министри и кмет направиха първата копка на водния цикъл на Враца

Трима министри и кмет направиха първата копка на водния цикъл на Враца

         Министрите Нона Караджова, Томислав Дончев и Тотю Младенов, заместник министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, кметът инж. Николай Иванов, Ангел Престойски – управител на местното дружество „В и К” и Иван Мирински – управляващ консорциума „Воден цикъл 2011” днес направиха първата копка на строителните работи по водния цикъл на Враца.

„Изключително съм удовлетворен, че този така очакван ден най-сетне дойде. Повече от две години бяха необходими, за да преминем през трудности и проблеми, с каквито нито един екип не се беше сблъсквал до този момент, през периоди на съмнения и неясноти, но слава Богу всичко вече е зад гърба ни. Днешният ден е начало на нещо наистина важно и значимо за нашия град, а убеден съм и за нашата страна. Затова тук е моментът да изкажа своята благодарност на звеното за изпълнение на интегрирания проект за воден цикъл на Враца, на екипа на общинска администрация, на ръководството на министерството на околната среда и водите в лицето на министър Караджова, на Управляващия орган и Междинното звено към Оперативна програма „Околна среда”, на всички институци, на всички партньори по проекта, на всички министерства и ведомства, които бяха изключителни партньори и ни помогнаха да стигнем до този ден. С бюджет от над 136 милиона лева това е най-големият проект в сектор „Води” по ОП „Околна среда” за този период. Този мащабен проект ще направи Враца модерен европейски град, със съвременна В и К инфраструктура. Нека си пожелаем след две години, когато започнем да работим със средствата от следващия програмен период, Община Враца да е с референциите на Община, изпълнила успешно и качествено един значим европейски проект” – с тези думи се обърна към гостите и гражданите на Враца кметът инж. Николай Иванов.  Приветствия поднесоха също тримата министри. Сред официалните гости бяха депутатите Янко Здравков, Валери Ангелов, Георги Божинов и Асен Агов, областният управител Пепа Владимирова и заместниците й Цветелина Теофилова и Валентин Литов, заместник кметовете инж. Красимира Георгиева, Ангел Вълчев и Красимир Богданов, инж. Петя Аврамова – председател на общинския съвет, директорите на РИОСВ инж. Тодорка Гергова и на териториалното поделение на НОИ във Враца Иван Грозданов, общински съветници и граждани.

 

 

         Стойността на интегрирания проект за водния цикъл на Враца е 136 373 288 лв. Съфинансиран е от Кохезионния фонд на ЕС с 98 818 893 лв., от държавния бюджет – 24 704 722 лв. и от Община Враца, чрез заем, ще бъдат осигурени 12 894 672 лв. По проекта ще бъдат обновени 77 км водопроводна мрежа в гр. Враца, включително част от магистралния водопровод за гр. Мездра – 3 752 м. Ще бъде извършена реконструкция на главните канализационни колектори – 4 479 м, обновяване на второстепенната канализационна мрежа – 14 151 м. и изграждане на нова второстепенна канализационна мрежа  – 9 462 м и в кварталите Кулата и Бистрец още 15 363 м. Пречиствателната станция за отпадъчни води ще бъде напълно реконструирана и модернизирана. Ще се достави изцяло ново електро- и механично оборудване, съответстващо на европейските стандарти. Довеждащият водопровод от язовир „Среченска бара” до Враца ще отговаря на екологичните изисквания, ще гарантира необходимите водни количества за града и селищата от региона и ще бъде много по-сигурен.

         Целта на проекта е чрез подобрения на отделните компоненти на В и К системата, обединени в интегрирана инвестиционна програма, да се подобри водния цикъл на Враца.

        

           

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”