начало » Новини
17.12.2012
Над 5 700 врачани са прегледани по общинската профилактична програма

            Отчет на извършените дейности по общинската профилактична програма направи днес заместник кметът Светозар Луканов. 5 726 жители на община Враца са били прегледани с финансиране от програмата, като от тях 4 009 са деца.

В частта „Онкологични заболявания в терминален стадий” на програмата

специалистите от  „ КОЦ – Враца” ЕООД са осъществили палиативни грижи по домовете на 20 лица от общината, с тежки онкологични заболявания в терминален стадий. На всяко лице са извършени по пет визити и е оказана медицинска, психологическа и социална помощ и подкрепа. Общата стойност на извършената дейност е 3 430 лв. Предвиденият по Програмата обхват от 400 пациенти, за щастие не може да бъде изпълнен, поради малкия брой пациенти в терминален стадий, живеещи на територията на общината.

 В „ДКЦ I – Враца” ЕООД е извършен клиничен преглед и цитологично изследване на две проби от цитонамазка на 200 жени от община Враца, на възраст 25 – 55 години -  социално слаби и/или здравно неосигурени. При проведените прегледи и изследвания са открити осем случая, попадащи в рисковите групи, като жените са насочени за консултация и специализирано лечение.

            При профилактата за рак на простатата в „ДКЦ I – Враца” ЕООД са извършени прегледи на 200 мъже от община Враца, на възраст 25 – 55 години, здравно неосигурени и социално слаби. При двама от изследваните пациенти са установени стойности на PSA над нормата, които са насочени за консултация със специалист-уролог и за предприемане на последващи действия.

            В рамките на профилактика на диабета при деца от начална и средна училищна възраст екип от специалисти-ендокринолози от „ДКЦ  I – Враца” ЕООД извърши анкета, клиничен преглед и изследване на кръвна захар на 1009 деца (при договорени 1000) на възраст 7-14 години от шест училища в гр. Враца. При прегледите  и изследванията се установи, че 19 деца са със стойности на кръвната захар над нормата. Децата са насочени за наблюдение от специалист и последващи изследвания. При три деца е доказан диабет, открит в предишни периоди и е в процес на лечение. В хода на прегледите са открити и 32 деца със затлъстяване I-ва степен. Направени са препоръки за диетично хранене, активен двигателен режим и наблюдение от личния лекар. Общата стойност на средствата, усвоени от „ДКЦ I – Враца” ЕООД за проведените медицински дейности е 16 900 лева.

            В „Центъра за кожно-венерически заболявани – Враца” ЕООД са извършени 60 клинични прегледи и микроскопии за изследване на сексуално предавани инфекции на деца над 13 год., жени и мъже, жители на общината, здравно неосигурени и социално слаби. На 300 граждани е направен оглед с дерматоскоп за пигментни нарушения и микроскопия за гъбични инфекции. Пигментни нарушения са открити при 58 жени и 10 мъже. С гъбични инфекции са 232 от преминалите – 75 мъже и 157 жени. На всички е предоставено адекватно лечение и последващо наблюдение. Програмата е изпълнена на 100% и средствата за осъществените дайности са в размер на 8 120 лева.

            Общинската профилактична програма включваше и прегледи за заболявания на опорно-двигателния апарат. По програмата „МЦРСМ – Враца” ЕООД извърши скринингов преглед на 3000 деца на възраст 7 – 11 години във всички училища на общината, консултативен преглед на 200 деца, индивидуална кинезитерапия със 100 деца и групова кинезитерапия – с 500. Обща стойност на реализираните дейности – 6 800 лева. Програмата е изпълнена на 100%.

В частта „Белодробни заболявания” на общинската профилактична програма специалистите от  „СБАЛПФЗ – Враца” ЕООД са прегледали 937 лица, жители на община Враца. От тях 2/3 са жени и останалите – мъже. По възрастова група болшинството са на възраст над 40 години. От прегледаните 937, 705 лица са без патологични отклонения, с хроничен бронхит – 189, с туберкулоза – 17, с астма – 6, с пневмония – 11, с пулмофиброза и сраствания – 10. Реализирането на програмата продължава до края на годината.

„Общинската Профилактична програма по здравеопазване играе огромна роля за подобряване качеството на живот на населението в община Враца. Предприетите дейности в голяма степен осъществяват превенция и профилактика на значими заболявания още в детска възраст. Достъпът до здравни услуги на здравно неосигурените и социално слаби лица решават редица проблеми с разпространението на заболявания сред населението, а така също оказват голям социален ефект. Интересът на гражданите към програмата е значителен” – обобщи зам.-кметът Светозар Луканов.

 

                                                        Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”