начало » Новини
17.12.2012
Личните асистенти ще работят до март

         До 8 март 2013 г. е удължен срокът за предоставяне на услугата „Личен асистент" по проект „Подкрепа за достоен живот", съобщи днес заместник кметът на Враца Светозар Луканов. След тази дата се очаква да има ново продължение. Другата добра новина, свързана с проекта е, че от 19.12.2012 г. часовата ставка, по която се начислява възнаграждението на личните асистенти, ще бъде увеличена с 20% -  от 2,00 лв. на 2,40 лв. Договорите на досегашните потребители по проекта и на личните им асистенти ще бъдат променени без да е нужно те да подават допълнителни документи. Така в Община Враца назначените по проекта 94 лични асистенти ще се грижат и през 2013 година за 97 лица с трайни увреждания. Това е третото удължаване на срока за ползване на услугата и стана възможно  след като Комитетът за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" одобри увеличение на бюджета на проекта.

            Проектът „Подкрепа за достоен живот" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а партньори - общо 285 общини и райони в страната, между които и Община Враца. От началото на 2011 година досега в проекта са участвали общо 127 лица с трайни увреждания и 127 лични асистенти от Враца и селата Баница, Бели Извор, Вировско, Власатица, Върбица, Горно Пещене, Девене, Згориград, Косталево, с.Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Три кладенци, Челопек и Чирен. При отпадане на потребител, се включва следващият в класирането. „Потребителите и техните близки са доволни от предоставяните по проекта услуги и са благодарни за поредното удължаване  на срока” – обобщи Луканов.

 

                                                        Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”