начало » Новини
20.10.2008
Да научим повече един друг – Община Враца и Община Кичево

 

Община Враца спечели одобрение на проект за побратимяване с гр. Кичево, Македония по Програма на Европейския съюз „Побратимяване за развитие” е одобрен. Тази програма дава възможност на българските общини да разработват проекти за побратимяване с общини от развиващи се страни - още една възможност за финансова подкрепа.

Главната цел на проекта е да стимулира икономическото развитие, международното сътрудничество и междукултурния обмен. Специфичните цели на проектното предложение са:

°         Взаимно опознаване на традициите и културата на побратимените градове.

°         Подобрено сътрудничество между общинските ръководства с цел подобряване на условията за развитие на бизнеса и подобрен културен обмен.

°         Създаване на условия за по-добро международно сътрудничество на бизнеса.

°         Създаване на условия за осъществяване на връзки между културните дейци и идеи за съвместни прояви.

°         Създаване на връзки и взаимно опознаване на младите хора от побратимените градове.

 

Дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта са:

°         Изготвяне и публикуване в интернет страниците на Община Враца и Община Кичево на информация на български, македонски и английски  езици с база данни за фирмите в Община Враца и Община Кичево;

°         Създаване на рекламни брошури на езиците на двете страни, представящи двата града;

°         Създаване на рекламни видеофилми до 15 минути за двата побратимени града;

°         Участие на танцови състави от Кичево в Международния фолклорен фестивал „Врачанска пролет”;

°         Гостуване на театъра от Кичево с постановка на Прегледа на малките театрални форми в град Враца;

°         Художествен пленер в град Враца с участие на художници и ученици от Кичево, за създаване на творби, които представят забележителности на града и моменти от живота на поета-революционер Христо Ботев;

°         Художествен пленер в град Кичево, с участие на художници и ученици от град Враца;

°         Гостуване на Врачанския Драматично-куклен театър в Кичево;

°         Участие на фолклорни състави от Враца в Международния фолклорен фестивал „Владимир Полежиноски” – Кичево;

°         Участие на Театрална група „ТЕМП” към Младежки дом – Враца и на Врачанския Драматично-куклен театър – Враца в Международен детски фестивал – Кичево;

°         Гостуванне в Кичево  за празника на града на представители на Община Враца;

 

Очакваните резултати са:

Ø      установяване на трайни връзки между  побратимените общини;

Ø      информираност на бизнес средите относно възможностите за сътрудничество;

Ø      взаимно опознаване на културните и местни традиции;

Ø      установяване на връзки между младите хора в двете общини.

 

Продължителността на проекта е 12 месеца. Общата стойност на проекта е  236 855 евро.

В резултат на това, кметовете на двете общини – Враца и Кичево - партньори по проекта - са поканени на третите Европейски дни на развитието в Страсбург, които се провеждат от 15 до 17 ноември 2008 г. и се организират в рамките на Френското президентство на ЕС и Европейската комисия в сътрудничество с Европейския парламент.