начало » Новини
18.01.2013
Напомняме на всички влогоспестители, намиращи се в окончателния списък на правоимащите, по реда на ЗУПГМЖСВ

/Закон за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове/, че крайния срок за подаване на документи за изплащане на левова компенсация по реда на ЗУПГМЖСВ е 21.11.2013г.

Допълнителна информация: Отдел „Общинска собственост” при Община Враца-стая №41, тел.092/62-45-81, вътр.235.