начало » Новини
21.10.2008
Областният съвет за наркотични вещества организира лекционен курс, насочен към превенцията на употребата на наркотици за ученици от врачанските училища

Областният съвет за наркотични вещества организира лекционен курс, насочен към превенцията на употребата на наркотици за ученици от врачанските училища

   Обучението и превенцията на рискови групи от населението е заложено като основна дейност в одобрената преди два месеца от Общинския съвет Програма за работата през 2008 година. „Трябва да компенсираме закъснението, с което беше приета Програмата и съответното финансиране на дейностите”, коментира зам.-кметът по здравеопазване и социални дейности д-р Слави Георгиев.
   На последното си заседание Областният съвет за наркотични вещества във Враца одобри списък на специалисти педагози, лекари, юристи и психолози, които ще организират лекционни курсове с цел превенция на наркотиците сред три обособени целеви групи – учители, ученици и малцинствени групи. За тази дейност Областният съвет по наркотични вещества разполага с 8 000 лв. до края на годината. До две седмици ще бъде изготвен графикът, по който ще се провеждат срещите с учениците във възрастовата група от пети до седми клас в 14-те общообразователни училища на територията на община Враца, както и в Дома за деца лишени от родителски грижи „Асен Златаров”. Така ще бъдат обхванати над 2 200 деца.
   До края на годината са осигурени и средства за изработване на интернет сайт, организиране на концерт „Не на наркотиците” през декември и изработване на печатни материали.