Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
30.01.2013
Още осем безработни подписаха трудови договори с Община Враца

         Днес кметът на Враца инж. Николай Иванов подписа нови осем трудови договора с млади безработни врачани, които са назначени в общинската администрация по проекта „Ново начало – от образование към заетост”. Всички новоназначени са на възраст до 29 години и нямат професионален опит по специалността, която са завършили във ВУЗ или средно училище. Петте жени и тримата мъже ще работят в отделите „Социални и младежки дейности”, „Култура, културно-историческо наследство и туризъм” и „Образование, възпитателна дейност и спорт”, и в звената „Други дейности по образованието” и „Общински пазари”. Трудовите им договори са за шест месеца, в което време те ще бъдат обучавани от експерти от Общината в различни професии. През този период новите служители ще получават заплати от по 400 лева, осигурени по ОП „Развитие на човешките ресурси”. С новоназначените, общият брой на осигурените работни места по национални и европейски програми и проекти, по които Община Враца е работодател, надхвърля 700.

        

 

 

Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”