начало » Новини
31.01.2013
Община Враца плати задълженията на детските градини

Община Враца разплати останалите от края на 2012 г. задължения на детските градини. Общата сума за електроенергия, топлоснабдяване и доставки на храни бе 126 769 лв. Средствата, с които Общината е платила, не са от бюджетите на детските заведения за тази година. Законите за държавните бюджети за 2012 г. и 2013 г. позволяват формираните преходни остатъци в делегираните от държавата дейности да бъдат ползвани за финансиране в същите дейности през следващата бюджетна година. Всички планирани средства за детските градини за 2012 г. бяха отпуснати на 100 %. Недостигът се формира от повишените цени на хранителните продукти и електроенергията. През тази година, по предложение на кметския екип, с решение на общинския съвет, в детските заведения са утвърдени по-високи стандарти за издръжката на децата. За 3-4-годишните врачанчета годишният стандарт вече е по 630 лв, а за децата от подготвителните групи – по 340 лв. Детските градини ще започнат новата финансова година на чисто и това ще им позволи да ползват пълния размер на полагащия им се стандарт за издръжка, като в проекта за бюджет за 2013 г. са осигурени с 283 062 лв. повече с сравнение с 2012 г.

 

 

Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”