начало » Новини
05.02.2013
ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Община Враца в качеството си на бенефициент по проект „Социални услуги в домашна среда” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома”, бюджетна линия BG051РО001-5.1.04, ще осъществи подбор на двама специалисти социални дейности, които да изпълняват координиращи дейности, свързани със социални услуги в домашна среда. Кандидати могат да бъдат безработни в трудоспособна възраст, които не са придобили право за ранно пенсиониране, имат висше образование със завършена образователна степен бакалавър в сферата на социалните дейности и умения за работа с компютър. След проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, подборът ще се осъществи чрез провеждане на интервю. Класираните на първите две места кандидати ще бъдат назначени на срочен трудов договор за една година, а възнаграждението им се осигурява по проект ”Социални услуги в домашна среда”, съфинансиран със средства от Европейски социален фонд. Специалистите социални дейности ще работят в новосформираното Звено за услуги в домашна среда към Общинско предприятие „Социални дейности”.

 

Обявлението за конкурса и документите, които са по образец  са достъпни на сайта на Община Враца – рубрика „Кариери”. Приемът на документи ще продължи до 5 март 2013 г. в Центъра за административно обслужване на гражданите в Община Враца.