начало » Новини
11.02.2013
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА МЕРКИ ПО ОС 3 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013)

Уведомяваме всички заинтересовани организации и граждани за стартирането на информационна кампания по мерките на Приоритетна ос 3  „Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” от Програмата за развитие на селските райони. Срещите се организират от Министерство на земеделието и храните, като в Северозападен регион те ще се проведат в следните градове:

 

Град

Място на срещата

Дата

Кула

Читалище „Просвета”

12.02.2013 г.

9:30 – 14:00ч.

Чипровци

Зала на Общината

13.02.2013 г.

9:30 – 14:00ч.

Бойчиновци

Зала на Общината

14.02.2013 г.

9:30 – 14:00ч.

Мизия

Зала на Общината

19.02.2013 г.

9:30 – 14:00ч.

Гулянци

Конферентна зала на Общината

20.02.2013 г.

9:30 – 14:00ч.

Априлци

Читалище „Светлина”

21.02.2013 г.

9:30 – 14:00ч.

 

На информационните срещи ще присъстват експерти от Програмата за развитие на селските райони, които ще разяснят възможностите за кандидатстване с проекти по мерките на Ос 3 от Програмата и ще отговорят на Ваши въпроси, свързани с подготвянето на проектната документация, финансирането и отчитането на проекти.

По-конкретно ще се представят Мярка 311 „Разнообразяване на неземеделски дейности”, Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

 

Регистрационният формуляр и програмата на информационните срещи може да изтеглите от сайта на Община Враца www.vratza.bg – раздел „Информация за граждани”.