Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
22.02.2013
На 19.02.2013 г., от 17,00 часа, в концертната зала в сградата на Община Враца се проведе публичното обсъждане на бюджета.

В изпълнение на чл. 11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети, инж. Николай Иванов – Кмет на Община Враца представи отчета за изпълнението на бюджета на Община Враца за 2012 г. и проектобюджета на общината за 2013г.

През 2012 г. всички намерения и реализирани действия са осъществени в рамките на общинския бюджет от 39 000 020 лв. От тях собствените приходи са в размер на 13 862 106 лв. В края на годината е формиран преходен остатък от 3 178 406 лв., благодарение на подобрената събираемост на местни данъци и такси. Предвидените средства за капиталови разходи от републиканския бюджет за 2013 г. са в размер на 482 506 лева, а тези от собствени приходи – 2 074 737 лева.

Поставени бяха само два въпроса, касаещи изграждане на приют за бездомни кучета и осигуряване на съфинансиране по проект на гражданска мрежа „Активна общност”.

Поради липса на повече въпроси и изказвания, инж. Николай Иванов закри публичното обсъждане на отчета на бюджета на Община Враца за 2012г. и проекто бюджет на Община Враца за 2013г. в 17, 45.