начало » Новини
25.02.2013
Бюджет за 2013 г. предвижда повече средства за образование, проекти и благоустрояване на Враца

            Проекто-бюджетът за тази година предвижда по-добро финансиране, отколкото този за 2012 г., това каза днес кметът на Враца инж. Николай Иванов. Пред представители на медиите той очерта основните параметри и приоритети в проекто-бюджета на общината за 2013 г.  В него се предвиждат повече разходи за всички приоритетни публични услуги, при запазване и неувеличаване на данъчната тежест и социалните такси. Основната цел на новия бюджет е ефективното и икономично използване на ограничения финансов ресурс.

            Основните приоритети в проекто-бюджета са три, като на първо място е образованието. Вторият приоритет е успешното изпълнение на вече управляваните общински проекти с европейско и национално финансиране и допълнително привличане на финансов ресурс чрез различни оперативни и други програми. Предвижда се също осигуряването на средства в бюджета за съфинансирането и дофинансирането им, което е общинска разходна отговорност. Третият приоритет е благоустрояването, озеленяването и създаването на по-добра жизнена среда, които ще бъдат осигурени основно чрез собствени приходи и привличането на допълнителни средства с инвестиционен характер по оперативните програми на ЕС. В новия бюджет са предвидени повече средства за издръжка на социалните и образователните заведения, които са общинска отговорност, независимо от нарастващата несъответствие между цените на услугите и приходите за тяхното финансиране. Увеличени са и средствата за финансиране, субсидиране и дофинансиране на културни институции, културни изяви, спортно-туристически прояви, ученически спорт, спортните клубове и други спортни дейности. Близо 1 милион лева са осигурени за ремонт на улична общинска пътна мрежа. „С предложената план-сметка в разходната част са осигурени повече средства за всички важни, приоритетни дейности, финансирани чрез общинския бюджет. В приходната част той е умело планиран и реално балансиран, така че това е един много по-добър, в сравнение с миналата година, и реално изпълним бюджет. Надявам се след неговото приемане, той да е основен инструмент за развитието на община Враца” – коментира инж. Николай Иванов.

Проекто-бюджетът за 2013 г. е разработен в съответствие със Закона за общинските бюджети и с основните принципи, нормативни изисквания и указания на Министерство на финансите. Той ще бъде гласуван на предстоящото заседание на общински съвет, което ще се проведе на 26 февруари.

                                                   Даниела Хитова,

                                                                                                 гл. експерт „Връзки с обществеността”