начало » Новини
23.10.2008
Община Враца си взема земята в село Голямо Пещене

   Вчера комисия от Община Враца връчи на председателя на частна кооперация в село Голямо Пещене, Цветан Ангелов, заповед за освобождаване на незаконно ползваната от него 3 580 дка. общинска земеделска земя. До връчването на заповедта се стига след като в продължение на една година бившият наемател на общинския имот обработва земята без да плаща наем.
   Съгласно сключен договор за отдаване под наем от 31.10.2002 г., Цветан Ангелов наема общинска земя - девет ниви, трета категория в местността „Милин камък” с обща площ 3 580 дка. за срок от 5 години срещу сумата от 27 138,71 лв. годишно. След изтичането на срока на този договор през 2007 г., наемните отношения не са подновени, но вече бившият наемател продължава да обработва общинската земя, въпреки протестите от страна на собственика – Община Враца.
   През февруари 2008 г. Цветан Ангелов е получил писмо с настояване да преустанови ползването на земите. През март същата година комисия назначена от Кмета на община Враца установява, че бившият наемател продължава да упражнява фактическа власт над 3 580-те декара земя.
   На 22 октомври 2008 г. Секретарят на Община Враца и началникът на отдел „Общинска собственост” са връчили заповедта за освобождаване на общинския имот на Цветан Ангелов. В нея е фиксиран 14-дневен срок за доброволно изпълнение. Ако това не стане следва принудително изпълнение на заповедта, чрез трасиране на границите на имотите от лицензирано лице.
   Заповедта на кмета на Община Враца инж. Тотю Младенов може да бъде обжалвана по реда на АПК в 14-дневен срок като евентуално обжалване няма да спре изпълнението й.