Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
27.02.2013
ПРЕДСТОЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ВРАЦА

Кметът на Община Враца инж.Николай Иванов кани гражданите да участват в обществено обсъждане на проекти в одобрените от местната общественост и с решение на Общинския съвет на община Враца три зони за въздействие в град Враца по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца”. Очаква се мнението на хората за основните проблеми на Враца, разрешаването на които биха съживили града и биха го направили по-привлекателно място за живот и работа. Дискусиите имат за цел да дадат идеи за проектни предложения, свързани с инфраструктура, работни места, спорт и отдих, култура, образование, социална сфера и други, които да се разработят за осъществяване в идентифицираните зони за въздействие. Във връзка с идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частно партньорство на територията на обособените зони са предвидени и дискусии на тематични фокус-групи, които ще се проведат на 4 и 5 март 2013 г. в заседателната зала в сградата на общинската администрация по график, публикуван на сайта www.vratza.bg – раздел „Полезна информация за гражданите”.

Очакваме гражданите на Враца активно да участват в общественото обсъждане, за да може интегрирания план за градско възстановяване и развитие да отговаря в най-пълна степен на техните очаквания и потребности.