начало » Новини
28.02.2013
Материалите, с които се работи по водния цикъл на Враца, отговарят на нормативните изисквания

Във връзка с публикациите в някой медии относно влагане на некачествени материали при изпълнението на „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Враца” и по-точно материалите за обратна засипка, Ви информираме за следното:

Материалите използвани и складирани на строителната площадка са производство на „ЕКОИНМАТ” АД гр.София, със сертифицирана производствена база – гара „Елисейна”.

„ЕКОИНМАТ” АД е собственик на стерилни скални маси от минно-добивна дейност в района на Област Враца.

При производството на трошените фракции се спазва стриктен производствен контрол за качеството в съответствие с хигиенните норми в страната. Същите маси са използвани на обекти от хранително-вкусовата промишленост, ВЕЦ-овете по р.Искър, „Дунав мост” и др.

Трошените фракции използвани за обратна засипка са изследвани и показателите им отговарят на всички изисквания на нормативната уредба, за което са представени съответните протоколи.

След преглед на представените документи за трошените фракции, Инженера е издал разрешение за влагането им.

За текущ контрол, днес 27.02.13г., Инженера взе и изпрати проби от същите материали за изследване в сертифицирана лаборатория.

Към настоящият момент се изпълнява само канализация, все още не се работи по подмяна на водопровод.