начало » Новини
04.03.2013
СРОКЪТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” СЕ УДЪЛЖАВАВА ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ

На 8 март 2013 год. кметът на Община Враца инж.Николай Иванов ще подпише 96 допълнителни споразумения към договорите за предоставяне на услугата „Личен асистент" и 93 допълнителни споразумения към трудовите договори на личните асистенти, чрез които срока за предоставяне на социалните услуги по проект „Подкрепа за достоен живот" ще се удължи до 18 юли 2013 година. Това е четвъртата промяна на продължителността на проектните дейности след като Комитетът за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" одобри увеличение на бюджета на проекта.

              

Проектът „Подкрепа за достоен живот" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а партньори - общо 285 общини и райони в страната, между които и Община Враца. От началото на 2011 година до сега в проекта са участвали общо 128 лица с трайни увреждания и 130 лични асистенти от Враца и селата Баница, Бели Извор, Вировско, Власатица, Върбица, Горно Пещене, Девене, Згориград, Косталево, с.Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Три кладенци, Челопек и Чирен. При отпадане на потребител се осъществява процедура за включването на следващия в класирането. Получаващите услугата „Личен асистент” и техните близки са благодарни за поредното удължаване  на срока на проектните дейности.