начало » Новини
04.03.2013
В 110 000 лева за театъра влизаха и парите за фестивала на малките театрални форми

         В проекто-бюджета на Община Враца за 2013 г. за съфинансиране на Драматично-кукления театър бяха предложени 110 000 лева. От тях 90 000 лева бяха предвидени като дофинасиране на театъра, какъвто бе и размерът на средствата в същия параграф през 2012 г. Останалите 20 000 лева бяха определени за реализацията на Фестивала на малките театрални форми, съгласно проекта за културен календар за годината. През 2013 г. за първи път, по указания на Министерството на културата, средствата за този фестивал, са в един и същи параграф със средствата за дофинансиране от общинския бюджет. В предходни години средствата за този фестивал са били предвиждани в разходите за дейност „Култура”. На заседанията на постоянните комисии към общинския съвет тази разлика в планирането е разяснена от експерти от общинската администрация.

 

 

 

 

 

Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”