начало » Новини
04.03.2013
Всички влагани инертни материали в проекта за водния цикъл са с контролиран произход

На 28 февруари 2013 г. екип от Звеното за изпълнение на проекта за водния цикъл на Враца, заедно с директора на звеното инж. Марияна Рашева и Инженера по проекта Жоао Перейра направи среща с инж. Валери Илиев – изпълнителнителен директор „Екоинмат” АД – София. Дружеството е производител на инертните материали, който се използват за засипване на изкопите на канализационната мрежа на Етап 1 от проекта за водния цикъл. „Екоинмат” АД – София е със сертифицирана производствена база на гара „Елисейна”. В базата фирмата преработва, сортира и контролира радиоактивността, химическият състав на преработваните стерилни скални маси, които се влагат при засипването на изкопите по проекта за водния цикъл. На срещата изпълнителният директор на дружеството отново представи сертификатите за произвежданата от него и реализирана продукция – нестандартна баластра и пясък, протоколи за химическия им състав и извадка от дневника за дозиметричен контрол. Всички влагани инертни материали по проекта предварително са одобрени и разрешени за използване от Инженера на проекта и имат необходимия сертификат за качество. Същите материали се използват на обектите на „Своге Сушард”, „Дунав мост 2” и новостроящите се ВЕЦ-ове по река Искър. Независимо от това, по нареждане на Инженера, на 27 февруари, са били взети контролни проби от влагания инертен материал във изкопите по водния цикъл на Враца и се чака резултатът от изследването им в сертифицирана лаборатория в София.

 

        

Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”