начало » Новини
05.03.2013
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ /КУЧЕТА/ В ОБЩИНА ВРАЦА

         Уважаеми собственици на домашни любимци, Община Враца напомня, че крайният срокът за заплащане на годишната такса е до 31 март. Таксата за притежаване на домашен любимец /куче/ е в размер на 12лв.

            След този срок ще се извършват масови проверки и при констатирани нарушения ще се налагат санкции в размер от 50 лв. до 250 лв. на основание „Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Враца".

            Всяко новопридобито куче трябва да регистрирате до три месеца в общината.

           

Важно е да знаете:

              от такса са освободени:

1. кучета-водачи на инвалиди,

             2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка,

3. кучета използвани за опитни цели,

             4. кучета на червения кръст,

5. ловни кучета,

6. кастрирани кучета.

Освободените от такса собственици, не са освободени от подаване на декларация за притежаване на куче.

 

            Всеки от нас може да помогне в усилията на  Общината за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

              

             Ще ни помогнете, ако:

               - Собствениците на домашни любимци декларират своето куче в общината и заплатят съответната такса.

              -  Заведете своя домашен любимец, на ветеринарен преглед, за да сте сигурни за вашето здраве и това на хората и животните около вас.

               - Ако няма да ползвате кучето за разплод, е добре да го кастрирате, за да не допуснете нежелано потомство.

               - Домоуправителите да впишат в домовите книги домашните любимци в своята етажна собственост, изисквайки регистрацията им в Общината.

 

 

инж. Николай Иванов

кмет на община Враца