Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
11.03.2013
Удължават до юли проекта „Подкрепа за достоен живот”

            За четвърти път бе обявено удължаване на срока за предоставяне на социални услуги по проекта „Подкрепа за достоен живот”. Личните асистенти ще продължат да помагат на хората със здравословни проблеми до 18 юли 2013 г. – обяви днес зам.-кметът Светозар Луканов. Удължаването на срока стана възможно след като Комитетът за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" одобри увеличение на бюджета на проекта. На 93-те лични асистентите ще бъдат подписани допълнителни споразумения към трудовите договори.

Проектът „Подкрепа за достоен живот" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а партньори - общо 285 общини и райони в страната, между които и Община Враца. От началото на 2011 година до сега в проекта са участвали общо 128 лица с трайни увреждания и 130 лични асистенти от Враца и селата Баница, Бели Извор, Вировско, Власатица, Върбица, Горно Пещене, Девене, Згориград, Косталево, с.Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Три кладенци, Челопек и Чирен. При отпадане на потребител се осъществява процедура за включването на следващия в класирането. Получаващите услугата „Личен асистент” и техните близки са благодарни за поредното удължаване  на срока на проектните дейности.

Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”