Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
11.03.2013
Правят проект за ремонт на лекоатлетическата писта

Община Враца е заявила интерес за финансиране на проект по Националната схема за зелени инвестиции. Нейното предложение е прието от Националния доверителен екофонд и предстои кандидатстване с разработен от Общината проект. Той предвижда ремонт на лекоатлетическата писта във Враца. Прогнозният бюджет на проекта е 1 млн. лв. Неговото изпълнение ще допринесе за повишаване  на  енергийната  ефективност  в сградата и до намаляване на разходите за нейната поддръжка. Създадената благоприятна среда за спорт ще стимулира развитието на леката атлетика в града и ще позволи организирането и провеждането на национални и международни състезания.

 

Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”