начало » Новини
11.03.2013
Спечелени са нови два проекта за подобряване на градската среда

Две нови проектните предложения на Община Враца по мярката „Подобряване на градската среда” на проект „Красива България” 2013 г. бяха одобрени за финансиране от Управителния съвет на проекта при МТСП. Това съобщи днес кметът инж. Николай Иванов. Врачанските проекти предвиждат реконструкция на детска площадка в ж.к.”Металург” и направата на вертикална планировка на спортна зала „Вестител”. На детската площадка ще бъде изградено парково осветление, ще бъдат доставени и монтирани детски съоръжения, ще се постави ограда и ударопоглъщаща настилка. Планираните дейности възлизат на 62 199 лв., като 31 100 лв. се осигуряват от Община Враца. При реализирането на втория обект предстои да бъдат изкоренени храсти в района на спортната зала „Вестител”, да се ремонтира тротоара, да се направи дренаж за отводняване и подпорна стена. Планираните дейности са за 51 129 лв., като съфинансирането от Община Враца е за 25 564 лв. Общо двата проекта са на стойност 113 328 лв., като за тяхното изпълнение Община Враца ще осигури 56 664 лв.

При реализирането на дейностите ще участват безработни лица от общината, съгласно правилата на Проекта „Красива България”. Изпълнението на двата проекта ще допринесе за подобряване облика на града, ще създаде благоприятна среда за спорт и ще осигури красиво и безопасно място за игра на децата.

 

Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”