Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
12.03.2013
Разработва се нов екопроект

Разработва се нов екопроект

         Днес кметът на Враца инж. Николай Иванов направи работна среща с проф. Тотка Митова – директор на Института по почвознание „Пушкаров” и проф. Мартин Банов – специалист по рекултивация и възстановяване на нарушени терени към института. Поводът бе подготовката на съвместен проект за ликвидирането на последствията от разлива на хвостохранилището в района на мината в Згориград, който се е получил на 1 май 1966 г. През 2002 г. специалистите от института са направили проучвания в района и заедно с техни колеги от Италия са създали идеен проект. Намеренията на общинската управа са на базата на тези изследвания и идейния проект ексертите от института „Пушкаров” да разработят проект, който да се финансира директно от ЕС. В бъдещия проект ще залегне събиране на хвоста в горната част на хвостохранилището, изграждането на нова стена, която да го отдели, възстановяване на каналите, заобикалящи хвостохранилището, които отново да станат легло на реката, затревяване и залесяване на района. В момента реката тече през хвостохранилището. Големият екопроект, който се очаква да е на стойност няколно милиона евро, първо ще бъде представен на редовно заседание на общинския съвет.

Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”