начало » Новини
12.03.2013
Независима лаборатория доказа - материалите за водния цикъл отговарят на изискванията

            Инертните материали, с които се засипват изкопите по реконструкцията на градската В и К мрежа във Враца, са в пъти под допустимите норми за съдържание на вредни вещества. Това доказаха изследванията, направени на материалите, в специализираната изпитателна лаборатория „Евротест – контрол” ЕАД – София. Изследвано е съдържанието на хром, манган, желязо, кубалт, никел, мед, цинг, арсен, кадмий, олово и живак. Всички изброени химически елементи са в пъти по-ниски от пределно допустимите стойности за стерилна скална маса. Пробите бяха взети от обектите на водния цикъл в края на февруари и изпратени за изследване. Инженерът по проекта Жоао Перейра поиска да се направи експертиза въпреки, че материалите бяха придружени с изискващите се за приложението им сертификати. Поводът бе публикация в една от местните медии за влагането на вредни материали при засипването на изкопите.

 

 

 

 

 

Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”