начало » Новини
18.03.2013
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 22 март 2013 г. от 17.30 ч.  в Градската концертна зала във Враца ще се проведе среща на експерти от Областна дирекция „Земеделие” и от общинската администрация с граждани . Темата е: „Земеразделяне, земеползване и  проблеми, свързани със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи”.

 

 

 

 

 

Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”