начало » Новини
18.03.2013
Зам.-министър Малина Крумова: „Община Враца се справя идеално с проекта за водния цикъл”

Зам.-министър Малина Крумова: „Община Враца се справя идеално с проекта за водния цикъл”

„Община Враца се справя идеално с проекта за водния цикъл. Искам да благодаря за изключителната ангажираност на екипа, на кмета инж. Иванов, на инж. Рашева, на зам.-кмета инж. Георгиева за всички усилия, които полагат.  За това, че въпреки трудностите този проект се случва, изпълнява се. Проектът е илюстрация на всичко, с което се сблъскваме при изпълнение на оперативната програма. Това са изключително трудни и тежки инвестиционни проекти. Въпреки факта, че сега имаме служебно правителство и ни предстоят избори, аз съм сигурна – тези проекти ще се изпълняват. Това е едно от основните предизвикателства, които ще продължи да бъде пред мен като заместник министър, пред екипа на Управляващия орган, на Междинното звено и на министерството. Още веднъж благодаря на Общината за ангажираността, за изключителните усилия, които се полагат” – това каза на пресконференция във Враца новият зам.-министър на околната среда и водите Малина Крумова. Темата на пресконференцията бе ходът на изпълнението на интегрирания проект за воден цикъл на града. Малина Крумова благодари за поканата да участва в срещата и подчерта, че е изключително горда точно във Враца да обяви новата си служебна позиция. До петък тя бе ръководител на Управляващия орган на ОП „Околна среда”. „От името на министерството на околната среда и водите искам още веднъж да изразя подкрепата си за този проект. Винаги сме твърдяли, че това е един от най-важните проекти по оперативната програма и се надяваме изпълнението му да продължи по начина, по който се изпълнява в момента” – допълни тя. 

            На срещата инж. Марияна Рашева, директор на „Звено за изпълнение на проекта” в Община Враца представи актуална информация. Три са строителните обекти, на които се извършват строително-монтажни работи. Първият е реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на Враца – етап 1. Изпълнителят на обекта „Воден цикъл 2011” работи в момента с четири екипа - два в квартал „Кулата”, където се прави канализационна мрежа, ревизионни шахти и отклонения за сградите и два екипа в жк „Дъбника”, участъци при блок 128 и блок 40. Завършен е вече участъкът при блок 26 в същия жилищен комплекс. Единственото, което не е направено на последния обект е поставянето на асфалтовата настилка на пътя. Ще се извърши след като през пролетта започнат работа асфалтовите бази. По този етап са изпълнени 350 метра канализационна мрежа. Фирмата има готовност до 25 март да стартира работа с още девет екипа, които ще бъдат изпратени на 13 участъка за подмяна на канализационната мрежа на етап 1.

            Вторият строителен обект, на който се работи по водния цикъл, е реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа – етап 2 от проекта. Изпълнител по него е „Понсстрой инженеринг” АД. Работи се на четири участъка в квартал „Бистрец” и на един в района на затвора, като там работата временно е спряла. По етап 2 до момента са положени 400 м канализационна мрежа, заедно с необходимите ревизионни шахти и сградните отклонения към тях. И в двата квартала Кулата и Бистрец се работи при изключително тежки условия – много високи подпочвени води, което затруднява изпълнението. „Строителите и по двата етапа на проекта за воден цикъл на Враца изпълняват актуализираните и одобрени от Инженера програми и засега нямаме констатирани закъснения” – уточни инж. Рашева.

            Третият обект, на който са започнали строителни работи, е реконструкцията на пречиствателната станция за отпаднъчни води на Враца. Разрушени са утаечни полета, които няма да имат място в реконструираната пречиствателна станция. Завършена е рехабилитацията на останалите утаечни полета, които вече са в експлоатация. Водопроводът към тях ще бъде реконструиран поетапно, заедно с обновяването на съоръженията на пречиствателната станция. Започнала е подготовката за почистване на утаителите, което ще се направи ръчно. Разчиства се и теренът, на който ще бъде изградена постоянната ограда на пречиствателната станция. На мястото е изградено модерно селище за инженерно-техническия персонал и работниците по проекта. Заедно с това изпълнителят „ВМВ” е изготвил и необходимия технически проект, за който се правят съгласувания с компетентните органи. Очаква се до началото на април да започнат строително-монтажните работи на новите съоръжения.

            Рехабилитация на стоманен водопровод и реконструкция на съществуващ азбесто-циментов водопровод от язовир „Среченска бара” с дължина 33 км е четвъртият строителен обект от проекта. По него до момента е изготвен работен проект, който е съгласуван с всички компетентни органи. „Преодоляхме затруднения от натрупани грешки и несвършени дейности през последното десетилетие и на този етап можем да се похвалим, че сме събрали необходимата документация и заедна със съгласувания работен проект сме ги внесли в МРРБ за издаване на разрешение за строеж” – поясни инж. Марияна Рашева. В момента се изготвя тръжна документация за възлагане строителството на захранващия водопровод. Направена е и обществена поръчка за доставка на помпи и измервателни устройства, като се очаква доставчикът да бъде избран до края на март.

На срещата бе поставен и въпрос дали ще има финансова корекция по проекта. „Налагането на финансова корекция е процедура, която е съвсем естествена за този етап. Към момента обаче, нито е ясно дали ще има финансова корекция, нито какъв ще е размерът, ако въобще има. От информацията, с която разполагам, има изразени притеснения при проверка на част от документацията по проекта. Тези констатации са представени на Община Враца, тя е изразила своето становище, предстои това становище да бъде разгледано и след това ще се вземе решение.  Така че към настоящия момент не може да се каже, че ще има финансова корекция. И почти съм убедена, че такава няма да има въобще” – каза по този повод зам.-министър Малина Крумова.

 

 

Даниела Хитова,

                                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”