начало » Новини
25.03.2013
Проведе се среща по проблемите на земеразделянето

            “Земеразделяне, земеползване и проблеми, свързани със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи” бе темата на среща, организирана от Община Враца. На нея на въпросите на граждани отговаряха Владимир Тодоров – гл. секретар на Областна дирекция “Земеделие”, Милена Калъпова – началник на Общинската служба “Земеделие”, Снежана Велизарова – гл. експерт “Земеделие и гори” в общинската администрация и колегите й Ели Георгиева – гл. експерт по параграф 4 и Правилника за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Вергиния Савова – специалист по земеделие. Срещата бе водена от Борислав Тошев – началник отдел “Работа с кметства, обслужване на общинския съвет и АСД”, а на нея присъстваха също секретарят на Общината Иван Жеков, общински съветници и граждани. Поставени бяха въпроси за земеразделянето и земеползването, на повечето от които гражданите бяха търсили отговори във и извън съдебната зала повече от 15 години. На срещата стана ясно, че за да се решат трябва да се направят законови промени. На други граждани бе отговорено, че случаят им може да се реши, но за него е нужна повече информация и бяха договорени повторни срещи с експертите в различните институции.

 

                                                                              Даниела Хитова,

                                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”