начало » Новини
25.03.2013
Кметският екип благодари на общинския съвет

         Кметският екип на Враца изказва благодарност на общинския съвет, че въпреки краткия период и натовареното ежедневие се събра на извънредно заседание и прие исканите от Оперативна програма „Регионално развитие” корекции по проекта „Враца – привлекателно място за живеене”, по схема „Зелена и достъпна градска среда”. С това решение бе подкрепено реализирането на проекта, по който ще бъдат изградени нов парк  и комплексна спортна и детска площадка в жк „Дъбника”, ще бъде обновен и реконструиран парк „Хижата”, ще се построят нови спортна и детска площадка в жк „Медковец”. В същия жилищен комплекс се предвижда и изграждането на нова паркова зона с велоатракцион. Общата стойност на проекта е 5 милиона лева. С гласуваното днес решение Община Враца се ангажира да осигури около 800 000 лева, с които да гарантира цялостното изпълнение на обектите.

         На същото заседание общинският съвет гласува и поемането на общински дълг, с което ще се осигури успешното изпълнение на четири важни за града проекта – „Превенция от риска от наводнения в Община Враца”, „Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика – туризъм без сезони”, „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център” ЕООД – Враца” и „ИСКРА – Иновативен Социален Комплекс от Резидентни Алтернативи”.

 

 

Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”