начало » Новини
27.10.2008
Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов, зам. кмета по образование Силивия Драйчева и експерти от отдел образование посетиха детската градина в село Девене

Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов, зам. кмета по образование Силивия Драйчева и експерти от отдел образование посетиха детската градина в село Девене

На място те се запознаха с подобренията, които са извършени в детското заведение през това лято. Оказа се ремонтите тук се правят за първи път от 20 години. Над 30 хиляди лева са вложените средства в детското заведение, което е филиал на ЦДГ "Европейчета". С цел да се даде равен шанс на децата за предучилищно възпитание със заповед номер 1158 от 11.07.2008 година на кмета на община Враца -инж. Тотю Младенов, детската градина в село Девене стана филиал на ЦДГ "Европейчета". Това е лятото, през което е направен най-значителен ремонт на занималните, кухнята, тоалетните на сградата. Сменени са входната врата и прозорците с алуминиева дограма. Персоналът на филиала на ЦДГ "Европейчета" благодари за оказаното съдействие от страна на общинската управа и спомена, че за първи път от години се работи Приоритет в дейността на ЦДГ "Еврепейчета "-Враца, в частност- филиал -Девене, е съчетаване на добрата традиция със съвременните тенденции в предучилищното образование. Акцентът според преподавателите пада на задължителната подготовка на децата една година преди постъпване в първи клас. Във филиала на детското заведение в Девене е изграден творчески микроклимат, водещ към реализиране на нови идеи и решения, и практики в ежедневието, коментира зам. кмета по образование Силивя Драйчева. Така стоят нещата и в останалите учебни заведения , в които програмата за оптимизация на училищната мрежа вече е факт. Възпитаниците на детското заведение изнесоха специално подготвена програма за гостите на тържеството. Те получиха специални подаръци от кмета на община Враца инж . Тотю Младенов, както и от ръководния екип на ЦДГ "Европейчета". Кметът на село Девене дари 100 лв. лични средства за закупуване на най- необходимите принадлежности.

НБ