начало » Новини
27.10.2008
Декларираме произведеното грозде от реколта 2008 до 10 декември

   Съгласно действащия Закон за виното и спиртните напитки производителите на грозде, предназначено за вино и гроздова мъст, трябва да декларират произведените от тях количества грозде до 10 декември на текущата година. Декларации подадат всички производители, независимо от количеството и предназначението на гроздето. За семейна консумация се смятат количества до 1 000 кг. грозде.

   Врачанските производители трябва да подадат декларациите си в териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното в гр. Монтана. Копия на бланки на съответните декларации всички заинтересовани лица могат да получат в Центъра за услуги и информация на Община Враца от 8.00 до 18.00 ч. всеки работен ден. В тях се описват лозарските имоти по сортове и площи, както и предназначението и количеството на произведената продукция. Декларациите могат да се изпратят до Изпълнителната агенция по лозата и виното в Монтана по пощата на адрес – улица „Иван Вазов” № 20, пощенска кутия 335.

   Допълнителна информация – тел. 096/30 52 88, г-жа Мария Костова, ръководител на ТЗ на ИАЛВ – гр. Монтана.

ПГ